Koulutus ja tiedotus


Hukkuuko yrityksenne tietotulvaan?

Näin alkoi Kantin kantahämäläisten yritysten johtajille lähettämä kirje, jossa tarjottiin Kantin jäsenyyttä. Yhdistyksen kautta yrityksille oli tarjolla koulutus- ja esitelmätilaisuuksia sekä yrityskäyntejä yrityksille, yhteisöille, opiskelijoille ja tietojenkäsittelystä kiinnostuneille. Pian Kantti noteerattiin myös muissa organisaatioissa varteenotettavaksi kumppaniksi; esimerkkeinä alueen merkittävämmät atk:n käyttäjäyritykset, kunnat, kauppakamari, seutukaavaliitto jne.

1990-luvun alussa Kantti ja Hkol aloittivat yhteisten koulutustilaisuuksien järjestämisen. Ensimmäisten tilaisuuksien aihe oli OS/2:n ja Windowsin vertailu. Esitelmöitsijänä oli jo tuolloin tunnettu atk-asiantuntija Petteri Järvinen. Yhteistyö Kantin ja Hämeenlinnan Liiketalouden sekä Tietotekniikan Instituutin yhteistyö jatkui tiiviinä ja mm. HLTI-Datassa järjestettiin studia generalia -luentosarjoja tietojenkäsittelyn eri aloilta. Aiheiden kirjo oli valtava: tietokonevirusten torjunta, multimedia, verkottuminen, oliopohjainen systeemityö, relaatiotietokannat, laatujärjestelmät, suunnittelumenetelmät, CASE-ohjelmistot, työasemaverkot, Telmo ja sen palvelut sekä logistiikka. Luentoja pidettiin myös Riihimäen kauppaoppilaitoksessa ja Forssan teknillisessä oppilaitoksessa.

1990-luvulla Kantti kustansi myös jäsentensä osallistumisen Hämeen kesäyliopiston järjestämään ITK-konferenssiin (Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa), josta oli merkittävä etu mm. opetusalalla työskenteleville. 1990-luvulla Hämeenlinnassa järjestettiin myös Data-messut, jossa Kantti oli mukana osastollaan. Messujen yhteydessä luennoivat mm. Petteri Järvinen, Kimmo Rousku, Jussi Luukkonen, Tatu Kuivalahti ja Pekka Lampela.

2000-luvulla luentojen sisältö on palvellut oman aikansa alan ammattilaisia ja esimerkiksi agile-menetelmä ketterän kehityksen ohjelmointivälineenä keräsi osallistujia pariinkin eri otteeseen. Myös virustehtailun uhkaa on käsitelty laajassa mittakaavassa vierailevan asiantuntijan opastamana. Tilaisuuksien sisältöä on pystytty räätälöimään ajankohtaisiksi jäsenistön toiveiden mukaisesti.

Koulutus ja valistus on ulottunut myös ns. tavallisiin tietotekniikan käyttäjiin. Yleisötilaisuuksissa aihepiirit ovat liikkuneet esimerkiksi sähköisen kaupankäynnin ja sosiaalisen median hyödyntämisessä niin yritys- kuin yksityiskäyttäjänkin näkökulmasta. KANTTI on myös mm. järjestänyt yhdessä Kamera-lehden kanssa digitaalisen kuvan maratonin  Hämeenlinnassa - sekin oman aikansa uusinta tietotekniikkaa.

Kantti on yhdistyksenä julkaissut aikanaan DATA-uutiset nimistä julkaisua jäsenistölleen. Ajan saatossa julkaisusta on luovuttu, ja tiedotusta on viime vuodet hoidettu sähköpostilla, internetissä ja noin neljä kertaa vuodessa ilmestyvällä jäsenkirjeellä. Omalla tavallaan yhdistys on tässä toteuttanut tehtäväänsä: tietojenkäsittelyn avulla hoidetaan nyt moni sellainen asia, josta perustamisvaiheessa vasta haaveiltiin.