Hieman historiaa


Kesällä 1984 Kantin perustaminen oli vireillä ainakin kahdella taholla: Hämeenlinnan kauppaoppilaitoksessa ja Tiedos Oy:ssä, jossa Seppo Ahonen toimi myyntipäällikkönä. Eräässä Tiedos Oy:n ja kauppaoppilaitoksen liikeneuvottelussa oman jäsenyhdistyksen perustamisen otti esille rehtori Jaakko Kärmeniemi ja saman tein sovittiin, että asiaa lähdetään ajamaan myös käytännössä. Työrukkasiksi nimitettiin kauppaoppilaitoksen puolelta Anneli Kärmeniemi ja Tiedokselta Seppo Ahonen. Tietotekniikan liitto oli heti tukemassa asiaa taloudellisesti ja antamassa neuvoja.

Kantti liittyi samana vuonna Tietotekniikan liittoon ja sai yhden edustajapaikan sen liittokokouksesta. Jäsenmäärän noustessa yli kolmen sadan yhdistys saavutti lyhyessä ajassa jo toisen liittokokouspaikan vuonna 1985. Kantti vei jonkin verran jäseniä Pirkanmaan, Helsingin ja Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistyksiltä.

Ensimmäisenä toimintavuotenaan Kantti järjesti paljon erilaisia tapahtumia: yritysvierailuja, koulutusta, tapahtumia – tiedon jano oli kova uudehkolla tekniikan alalla. Kaksi johtokunnan jäsentä nimitettiin myös vastaperustetun Kanta-Hämeen Kauppakamarin tietoliikennevaliokuntaan, joka osallistuu oman Kauppakamarinsa piirissä tietojenkäsittely- ja tietoliikenneasioiden hoitoon.